Na vragen van VVD Lokaal, gevaarlijke situatie in Rijssen direct opgelost

Een bijzondere situatie die een snelle actie van de gemeente rechtvaardigde, is de reactie van de fractie van VVD Lokaal in Rijssen-Holten. Begin april kreeg de fractie van verschillende kanten informatie dat de verkeerssituatie aan de Akkerdijk als onveilig gezien moest worden. Na het stellen van schriftelijke vragen door VVD Lokaal zijn de recent geplaatste reflectorpaaltjes direct verwijderd.

Onlangs waren in de berm van de Akkerdijk in Rijssen reflectorpalen geplaatst juist ten behoeve van de veiligheid. Al snel werd duidelijk dat van een verbeterde verkeersveiligheid geen sprake was.

“In de wandelgangen hoorden wij geluiden over de verslechterde verkeerssituatie aan de Akkerdijk”, aldus commissielid Van den Berg van VVD Lokaal. “Om te constateren of dit ook daadwerkelijk zo was heb ik maar eens een kijkje genomen en moest inderdaad constateren dat de recent geplaatste reflectorpalen wel erg dicht langs de weg stonden. Gezien de reeds beschadigde paaltjes kon als snel de conclusie getrokken worden dat de weggebruiker de nieuwe situatie als onveilig bestempelde”. Reden voor de VVD Rijssen-Holten om aan de bel te trekken en schriftelijke vragen aan het college te stellen over de situatie aan de Akkerdijk. Tot onze verbazing waren binnen 48 uur na het indienen van de vragen de reflectorenpaaltjes al verwijderd aan de Akkerdijk. “Onze vraag of de paaltjes volgens de richtlijnen waren geplaatst heeft de wethouder doen besluiten om meteen in te grijpen. Kordaat optreden van de wethouder”, concludeert Van den Berg.

In antwoord op de schriftelijke vragen spreekt het college uit dat de paaltjes zijn geplaatst om bermschade te voorkomen en hoge snelheden die hier gereden worden te verminderen. De fractie van VVD Lokaal bestempeld de aanpak als een bijzondere keus daar waar het gaat om hoge snelheden. De vele snelheidscontroles op de Deventerweg aan het einde van de bebouwde kom van Holten, is voor de inwoners al jaren een doorn in het oog. Hier zijn geen snelheid remmende voorzieningen geplaatst maar hier wordt juist gehandhaafd. Is dat aan de Akkerdijk niet mogelijk, dan gewoon handhaven in plaats van meer paaltjes, die juist een averechtse werking blijken te hebben.