Standpunten

 • © VVD Rijssen-Holten

  Wonen

  Wonen

  De VVD is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Werk

  Agrarische sector

  Wij hebben veel waardering voor de families/ondernemers in de veeteelt, landbouw en tuinbouw.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Werk

  Ondernemers

  Iedereen wil graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn dus onmisbaar!

  Lees meer
 • Geld

  Afvalstoffenheffing

  De vervuiler betaalt: een eerlijke verdeling van de afvalstoffenheffing.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Geld

  Belastingen

  Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Geld

  Subsidie

  De VVD is niet direct een groot voorstander van subsidies, maar is zeker bereid om subsidies te verstrekken daar waar nodig.

  Lees meer
 • Bestuur

  Deregulering

  Wij zijn voor minder regels (deregulering).

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Bestuur

  Digitaal loket

  Een digitaal loket dat 24/7 open is.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Bestuur

  Gemeente

  Wij verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Verkeer

  Openbaar vervoer

  Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Verkeer

  Wegen

  Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Vrije tijd

  Gemeentelijke faciliteiten

  Wij vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Vrije tijd

  Kunst & Cultuur

  Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Vrije tijd

  Sporten

  Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Veiligheid

  Handhaving

  Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen, aanvallen of hinderen.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Veiligheid

  Veiligheid

  De gemeente is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Groen

  Afvalscheiding

  Afvalscheiding waar het kan, nascheiding waar het moet!

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Groen

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid moet in het teken staan van ondernemen.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Groen

  Natuur & Milieu

  Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven die op hun beurt kunnen helpen natuur en milieu te beschermen.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Onderwijs

  Onderwijs

  Goed onderwijs is meer dan alleen het leren van de Nederlandse taal en leren rekenen.

  Lees meer
 • © VVD Rijssen-Holten

  Zorg

  Zorg

  Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen wij elkaar.

  Lees meer