VVD Lokaal Rijssen Holten wil onderzoek naar veiligheid kruispunt Dijkerhoek

Naar aanleiding van het zeer ernstige verkeersongeval op donderdag 11 mei op de N344 ter hoogte van Dijkerhoek vraagt de fractie van VVD Lokaal om een onderzoek in te stellen naar de verkeersveiligheid aldaar. De kruising Deventerweg met de Dijkerhoekseweg is volgens buurtbewoners nog steeds een kruising waar veel aanrijdingen plaatsvinden.

Ondanks dat het kruispunt een aantal jaren geleden volledig is aangepakt, waarbij verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen zijn zoals verhoogde middenbermscheiding, blijft het kruispunt ter hoogte van Dijkerhoek een gevaarlijk punt. De N344 is een drukke weg met veel verschillende verkeersdeelnemers waaronder ook landbouwvoertuigen en fietsende scholieren.

‘Het ernstige ongeval begin deze maand en de signalen die vanuit de buurt daarop volgenden, heeft ertoe geleid dat we een motie hebben ingediend om de veiligheid op het kruispunt nader te onderzoeken’, aldus fractievoorzitter Frans Noordam. ‘Blijkbaar hebben de reeds genomen maatregelen onvoldoende effect gehad op de verkeersveiligheid en daar moet verandering inkomen als het aan VVD-Lokaal ligt.’

Opvallend detail is dat het afslaande verkeer komend vanuit de richting van Deventer het tegemoetkomende verkeer snel over het hoofd ziet. De overzichtelijkheid op het kruispunt lijkt ondanks de maatregelen toch nog onvoldoende. ‘Op de N344 ter hoogte van Oude Molen is ook zo’n punt waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Daar ligt het plan voor de aanleg van een rotonde.’ Zover wil de VVD-Lokaal fractie niet direct gaan. De strekking van de motie is eerst een onderzoek instellen naar de situatie in Dijkerhoek. Aan de hand van de resultaten buigt de fractie zich over verdere voorstellen tot maatregelen. ‘Wellicht dat met een eenvoudige ingreep de veiligheid op de kruising in Dijkerhoek al verbeterd kan worden.’

Voor de VVD is het in ieder geval duidelijk: Veiligheid Voor Dijkerhoek. In de discussie over de motie tijdens de raadsvergadering van dinsdag  23 mei  gaf de wethouder Aanstoot aan dat er in de periode 2017 tot 2017 zich 9 ernstige ongevallen hebben voorgedaan. Dezelfde wethouder gaf aan dat het kruispunt alle aandacht krijgt en er met spoed gekeken wordt naar oorzaak en gevolg.