Fractie VVD Lokaal Rijssen-Holten weer op volle sterkte

De fractie van de VVD Lokaal in Rijssen-Holten is na het vertrek van Jan Kevelam een tijd onderbezet geweest. De naam van Reinier Geerligs die Jan Kevelam zou gaan opvolgen als commissielid was al lange tijd bekend, echter heeft Geerligs in goed overleg met de fractie besloten om in september jl. toe te treden tot de fractie.

De 32 jarige Geerligs woonachtig in Rijssen is al enige jaren actief voor de lokale VVD Rijssen-Holten. Vanaf 21 september is hij nu ook actief als beëdigd commissielid in het werkveld sociaal domein waarvan het overleg plaatsvind in de commissie MDV, deze commissie omvat het brede portfolio, van sport, zorg in brede zin tot culturele aangelegenheden.

Geerligs heeft er zin aan om als commissielid te gaan opereren. “VVD Lokaal Rijssen-Holten is een zeer actieve en een open VVD-afdeling met een sterke fractie. Deze fractie is een mix van ervaren politici en ambitieuze jongeren”. “Als commissielid van onder meer MDV wil ik mij inzetten voor een nuchter en helder beleid, een houding wat past in deze ondernemende gemeente. “Geen overbodige franjes, maar beoordelen wat echt nodig is, aldus Geerligs die in de raadsvergadering van 21 september jl. als commissielid beëdigd is.