Landbouwgrond inruilen voor zonneparken in Rijssen-Holten?

De politiek in Rijssen-Holten heeft na het horen van insprekers in de commissievergadering grondgebied van september over het onderwerp zonneparken een verdeelde inbreng gehoord. De vraag waar en op welke wijze zonneparken in de gemeente vorm dienen te krijgen blijkt een ongemakkelijke keuze te zijn.

Zoals de praktijk vaak laat zien, is ook de aanleg van zonneparken een omstreden maatschappelijke discussie. Het is geen discussie over willen we dit wel, maar het is een discussie over hoe en op welke wijze we zonneparken vorm gaan geven.

De noodzaak van zonnepanelen wordt wel gezien, zoals ook de insprekers aangaven, maar vooral het ‘niet in mijn achtertuin’-geluid is een gegeven waar de politiek een antwoord op moet gaan vinden. De belangrijkste vraag die zich aandient is mogen we landbouwgrond inruilen voor zonneparken? Het idee om vooral eerst alle daken te benutten lijkt een logische eerste stap. De daken op bedrijven en in het bijzonder de agrarische bebouwing in het buitengebied, lijken zich uitstekend te lenen om in te zetten als dragers van zonnepanelen.

De vraag dient zich aan wat willen de inwoners van de gemeente Rijssen-Holten. Een reden voor de werkgroep Holten-Poll en Rijssen-Poll om  inwoners van Holten en Rijssen naar hun mening te vragen. Inwoners van de Holten kunnen terecht op de site www.holten-poll.nl en de inwoners van Rijssen kunnen de vragen beantwoorden op www.rijssen-poll.nl. De werkgroep hoopt met de uitslag duidelijkheid te krijgen wat de inwoners uit de gemeente een verantwoorde keuze vinden.