Verkeer uit het centrum Holten, gemeente geeft toe aan wensen inwoners

Met de resultaten in de hand van een in juli gehouden enquête onder de inwoners van Holten over de verkeersafwikkeling in het centrum, heeft VVD Lokaal aan het college schriftelijke vragen gesteld. De gemeente Rijssen-Holten heeft in de beantwoording aangegeven dat ze het signaal van de inwoners serieus neemt en een aantal zaken zal uitwerken.

Het feit dat de helft van de deelnemers aan de enquête niet wist dat het centrum een woonerf is, is voor het college aanleiding om de bebording waar mogelijk aan te passen. Ook is het college bereid het doorgaande verkeer uit het centrum te weren, dit past bij het ideaal beeld dat de gemeente voor ogen heeft. In een aantal stappen wordt de uitwerking hiervan in gang gezet.

“Voor ons als VVD Lokaal is deze beantwoording een bevestiging dat het college de kritiek van de inwoners serieus neemt” aldus Frans Noordam fractievoorzitter van VVD Lokaal. “De reden om een enquête te houden onder de inwoners kwam voort uit de vele opmerkingen en vragen die leven onder de inwoners. Met de uitkomst van de enquête en de beantwoording van het college is de zaak uiteraard morgen nog niet opgelost. Er zal eerst een gedegen onderzoek plaatsvinden en overleg met betrokken winkeliers en woningeigenaren. Maar de wil is er en dat is goed nieuws voor de inwoners van Holten”. aldus Noordam.