Tot 01:00 uur is een drankje op het terras in Rijssen-Holten mogelijk!

Vanuit een eerdere pilot is de behoefte overeind gebleven om de terrastijden in de zomerperiode op zaterdag en zondag te gaan verruimen. Helaas is het na deze pilot stil gebleven. De VVD Lokaal heeft zich er hard voor gemaakt om de wens van de horeca voor een nieuwe pilot in vervulling te laten brengen.

Om deze wens tot gestalte te brengen heeft de VVD Lokaal een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 15 februari jl. Kernpunt van deze motie is de verruiming van de terrastijden van 0:00 naar 01:00 van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag en bij een temperatuur van +25 graden. Tevens worden omwonenden betrokken bij deze pilot. Frans Noordam: “Middels deze verruiming wil de VVD Lokaal ook de inwoners en toeristen tegemoetkomen om – denk bijvoorbeeld na een theatervoorstelling in het Parkgebouw van Rijssen of het Kulturhus van Holten – een drankje te kunnen nuttigen op het terras”.

Uiteraard bevat deze verruiming geen losse einden, bij een overtreding worden horecagelegenheden na één waarschuwing teruggezet naar 0:00. Daarnaast mogen alleen convenanthouders gebruik maken van deze regeling. Frans Noordam vervolgt “het is de verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemer zelf om deze regels goed na te leven”.

Doordat deze motie met een meerderheid is aangenomen, zal de pilot hoogstwaarschijnlijk hervat worden in de zomerperiode – mei tot en met september - van 2018. In het najaar van 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden over deze gevoerde pilot. Frans Noordam, “wij zijn politieke partijen van Rijssen-Holten erkentelijk voor het feit dat zij onze motie hebben ondersteund”.