Holten in rep en roer, winkels blijven dicht op zondag.

Na bekend worden van het coalitie akkoord in Rijssen-Holten waarin duidelijk vastligt dat de koopzondag op slot blijft, is er in Holten op social media een discussie losgebarsten van ongekende omvang. “Teleurstellend dat ze de geluiden van de inwoners daarmee teniet doen” was de reactie van Leon Haanstra, supermarkt ondernemer uit Holten in TC Tubantia. Dat inwoners zich nu tekort gedaan voelen is voor de fractie van VDD Rijssen-Holten meer dan begrijpelijk.

Het lijkt wel een slagveld, aldus Frans Noordam fractievoorzitter van de VVD. Nu de kruitdampen zijn opgetrokken wordt de omvang van de schade duidelijk, natuurlijk gaat Gemeente Belang als grote winnaar van de verkiezingen en ondertekenaar van het akkoord in de verdediging en legt de reden voor dit akkoord bij de VVD. “De schuld van je eigen fouten bij anderen neerleggen is de kortste weg en is een verwerpelijke handelswijze” aldus Noordam. Dat Gemeente Belang zover gaat in haar onvermogen de lucht te klaren om op social media te verklaren dat de VVD al voor de coalitie onderhandelingen een akkoordje had met de SGP over de koopzondag, is voor de liberalen het bewijs dat Gemeente Belang ten koste van alles haar handtekening onder dit akkoord heeft gezet.Noordam “Natuurlijk zijn er voor de verkiezingen over en weer gesprekken geweest waarbij de koopzondag een thema was, maar een vastgesteld programma door de leden daar kun je niet van afwijken, dat is waar je voor staat en voor gaat, ik loop geen seconde weg bij datgene wat door de leden van de VVD is vastgesteld”. Wel had de VVD van gedachten willen wisselen over de mogelijkheid waarbij Holten ruimte zou krijgen voor een koopzondag en Rijssen niet, dit zou recht doen aan de uitslag van een gehouden enquête onder de inwoners over de koopzondag. “ Dat dit argument nu gebruikt wordt om de zwarte piet bij de VVD neer te leggen en op deze wijze je denkt te kunnen verantwoorden waarom je een handtekening zet onder een akkoord waar je zelf niet achter staat en wat tegen je eigen programma ingaat, is buitengewoon bedenkelijk”, aldus Noordam.De VVD is bij de onderhandelingen om te komen tot een coalitie akkoord niet uitgenodigd net als D66 en PvdA, de liberalen zijn van mening dat dit komt door de opstelling van de VVD voor een koopzondag.

De harde eis van SGP en CU dat de winkels in beide kernen op slot zouden blijven is voor de VVD onbespreekbaar. Dat er ruimte was voor een kernenbeleid waar de VVD wel over van gedachten wilde wisselen, is gebruikt als breekijzer, bestempeld de partij als bijzonder.