Uitzonderlijke maatregelen zijn nodig in uitzonderlijke tijden

In deze zware tijden omtrent het Covid-19 (Corona) virus staat niet alleen de zorg, maar ook de supermarkten en haar medewerkers voor ons klaar, zodat wij veilig onze boodschappen kunnen doen. Om het aantal klanten per dag zoveel mogelijk te spreiden hebben de supermarkten binnen de gebruikelijke mogelijkheden de openingstijden verruimd, dit ten behoeve van de veiligheid. Het tijdelijk verruimen van de openingstijden is ook een wens van de Albert Heijn te Holten door ook voor ons klaar te willen staan op de zondag, de VVD Rijssen-Holten deelt deze wens en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Steeds meer gemeenten hebben een tijdelijke ontheffing verleend aan de supermarkten voor het tijdelijk verruimen van de openingstijden, dit om de veiligheid te waarborgen. Denk hierbij aan de regio Gooi- en Vechtstreek, maar ook dichterbij huis zoals de gemeente Hardenberg.

 

Fractievoorzitter Bart-Jan van den Berg; “Boodschappen doen in deze tijden is een behoorlijke expeditie, zeker in een drukke supermarkt waar iedereen 1,5 meter afstand moet bewaren. Mensen gaan liever boodschappen doen in de daluren, maar niet iedereen slaagt hierin, denk aan de mensen die overdag werken. Wij begrijpen daarom heel goed dat de Albert Heijn zegt; verruim nou tijdelijk de openingstijden door ook op de zondag open te gaan, zodat de bezoeker meer keuzevrijheid heeft om boodschappen te doen. Met daarbij het effect dat er minder mensen tegelijk in de supermarkt zijn.

 

Om aan die wens te voldoen heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Kernpunt van de schriftelijke vragen is om voor deze ondernemer in deze uitzonderlijke situatie (zolang het Covid-19 virus voortduurt) een tijdelijke ontheffing te verlenen voor het verruimen van de openingstijden. Daarbij wil de VVD-fractie ook weten of het college bereid is om niet alleen de Albert Heijn, maar de andere supermarkten in Rijssen-Holten een soortgelijke tijdelijke ontheffing te verlenen.

 

De VVD-fractie beklemtoont dat het gaat om een tijdelijke maatregel, zodat supermarkten en de bezoekers meer ademlucht krijgen. Bart-Jan van den Berg; “het gaat hier om een uitzonderlijke situatie, wat vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Iets wat noodzakelijk is in deze zware tijden.