VVD Rijssen-Holten: Steun de horecaondernemers, ook na het coronavirus

Sinds 15 maart jl. zijn alle horecagelegenheden gedwongen gesloten. Ondanks het financiële steunpakket van de Rijksoverheid heeft de gedwongen sluiting een schokgolf teweeggebracht en terecht vrezen de horecaondernemers voor de economische gevolgen. Niet alleen voor de horecaondernemers in kwestie, maar ook voor het personeel die hun baan (kunnen) verliezen en de aanverwante branches zoals de toeleveranciers, brouwerijen, koffiebranderijen etc.

Fractievoorzitter Bart-Jan van den Berg: “Deze situatie kent helaas nog geen einde, ook niet op het moment dat de coronamaatregelen worden versoepeld. Naar alle waarschijnlijkheid zullen horecaondernemers in de periode na het coronavirus minder bezoekers mogen toelaten. En dan kunnen we de horecaondernemers dus wel een steuntje in de rug geven. Zij zullen daarom enorm geholpen zijn als met een aantal regels qua vergunningen en tijden flexibel wordt omgegaan.” Om deze redenen heeft de VVD Rijssen-Holten schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Zo wil de VVD-fractie onder meer weten of het college erkent dat de economische gevolgen voor de horecagelegenheden niet alleen nu zorgwekkend zijn, maar ook voor de periode na het coronavirus en of het college van mening is dat onze gemeente nu aan zet is om de horecaondernemers te gaan helpen. Tevens heeft de VVD-fractie gevraagd of het college bereid is om het huidige regels te gaan versoepelen zoals het verruimen van het aantal festiviteiten/evenementen (6x per jaar), aangezien er geen festiviteiten/evenementen mogen plaatsvinden tot 1 september 2020, en of er gekeken kan worden naar de verruiming van de openings- en terrastijden. Tot slot wil de VVD-fractie weten welke andere maatregelen het college kan en wil bestuderen c.q. uitvoeren om de horecaondernemers te helpen, nadat de regels omtrent het coronavirus versoepeld zijn.

Bart-Jan van den Berg; “Het belang om de horecaondernemers een steun in de rug te geven is groot; Rijssen-Holten is een toeristische gemeente en de horeca is hierin een belangrijke schakel. En dat willen we ook na de coronacrisis graag zo houden.”.

Zie bijlagen voor de schriftelijke vragen.