Windmolens ook in Rijssen-Holten?

Inwoners en bezoekers van de gemeente Rijssen-Holten kunnen een enquête invullen hoe zij denken over het plaatsen van windmolens in hun gemeente. Op initiatief van de VVD Rijssen-Holten is de enquête opgezet. Fractievoorzitter Van den Berg: “De laatste paar maanden wordt er achter de schermen gewerkt aan de invulling van de RES, de Regionale Energie Strategie. Hierbij wordt gekeken hoe de klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. Het is belangrijk om hierbij de inwoners ook actief te betrekken. Middels deze korte enquête proberen we inzicht te krijgen welke initiatieven de voorkeur genieten, en vooral welke niet.”

De RES is een uitvloeisel van Europese en landelijke afspraken om voor 2030 49% COreductie te realiseren. Om de doelstelling te bereiken is Nederland verdeelt in 30 RES regio’s waarvan de Regio Twente er één is. De Regio Twente heeft als doelstelling om voor 2030 50% van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken, wat neerkomt op 1,5 TWh. Een zeer ambitieuze doelstelling volgens de fractievoorzitter van de VVD Rijssen-Holten. “Een stip op de horizon hebben is nodig om richting te geven waar we in de toekomst naar toe willen groeien”. Om de gezamenlijke ambities te halen richt de regio zich vooral op zon- en windenergie om elektriciteit op te wekken en op duurzaam beschikbare warmtebronnen. Hierdoor is minder elektriciteit nodig om gebouwen te verwarmen.

De gemeente Rijssen-Holten heeft reeds een bod uitgebracht in de concept-RES van 178,4 GWh/j. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Om dit te bereiken zouden er zonneparken in het landschap moeten komen met in totaal een oppervlakte van 36 ha. en zijn er 10 windturbines nodig. De gemeente Rijssen-Holten plaatst hiermee ten opzichte van andere Twente gemeente relatief gezien de meeste windturbines. Er zijn gemeentes die helemaal geen windturbines plaatsen maar zich puur op zonneparken richten. De RES beperkt zich tot de opwerk van elektriciteit tot zon en wind. Een warmtenet behoort ook tot de mogelijkheden.

“De schoen begint hier te wringen”, aldus Van den Berg. Doordat gemeentes alleen kunnen beslissen over de aanleg van zonneparken of windmolens, beperkt dit de keuze om naar andere alternatieven te kijken. Daarnaast is ten aanzien van de beschikbare warmtebronnen voor het verwarmen van gebouwen niet elke gemeente in Twente ideaal gelegen. Daar komt nog bij dat er een harde doelstelling ligt die voor 2030 behaald moet worden. “Door deze tijdsdruk dreigen duurzame alternatieven op een zijspoor te belanden, met als resultaat dat het Twentse landschap straks lukraak wordt vol gezet met zonneparken en windmolens. Dit terwijl er met mogelijke andere duurzame alternatieven de doelstelling voor 2030 wellicht niet behaald kan worden, maar op lange termijn wel meer winst oplevert ten aanzien van de duurzame opwek van energie.”

Voorlopig is dit nog toekomstmuziek en worden de inwoners eerst gevraagd middels de enquête om hun opinie te geven over het plaatsen van windmolens in de gemeente Rijssen-Holten. Op basis van die resultaten kan dan een betere afweging worden gemaakt of en waar windturbines geplaatst zouden kunnen worden. Van den Berg: “Ik hoop een goede response. De inwoners zijn nog nauwelijks actief betrokken bij de RES. Dit is een uitgelezen kans om eens inzichtelijk te krijgen hoe over windmolens in de gemeente Rijssen-Holten gedacht wordt.” De enquêtes zijn online te raadplegen via www.rijssen-poll.nl en www.holten-poll.nl.