Feestende Rijssense jongeren komen er bekaaid vanaf

De feestende Rijssense jongeren komen er bekaaid vanaf! Een tentfeest tot 00.00 uur en de geluidsnormen tot 80DB. Deze opvallende en negatieve uitkomsten uit de vastgestelde beleidsregels van het evenementenbeleid pakken nadelig uit voor de Rijssense jongeren en (nieuwe) evenementenorganisaties. “Voor hen is dit een bittere pil en hieruit blijkt wel dat dit ‘maatwerk’ niet is afgestemd met de behoeftes van deze doelgroep en de organisatoren”, aldus de fractie van de VVD Rijssen-Holten.

De #BBTY campagne (Bring Back The Youth) is opgericht met als doel om te achterhalen, hoe de gemeente Rijssen-Holten aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de jongeren. VVD-fractievoorzitter Bart-Jan van den Berg; “ondanks sommige goede punten uit het evenementenbeleid kan iedereen op zijn klompen aanvoelen dat deze beleidsregels qua eindtijden en geluidsnormen niet aantrekkelijk zijn, of denkt het college soms dat alle jongeren direct na 00.00 uur braaf naar huis gaan? Nee, zij feesten nog wel even door, maar dan op straat of achter de voordeur waar toezicht niet altijd goed aanwezig is. Tevens zijn deze eindtijden ook niet in lijn met de eindtijden van de buurtgemeenten. Daarbij valt dit ook nadelig uit voor de evenementenorganisatoren, aangezien deze normen een belemmering vormen om voldoende omzet te generen en een evenement kostendekken of winstgevend te maken.   

  

Dan naar de geluidsnormen waarbij 80dB geldt voor de centrumgebieden en 70dB voor de buitengebieden. Evenementenorganisaties kunnen dan wel ontheffing vragen om deze norm te verhogen naar 93dB, maar dat is onmogelijk voor beginnende evenementenorganisaties met een smalle beurs. Zij moeten namelijk deze akoestische onderzoeken zelf bekostigen. Tot slot is ook niet duidelijk beschreven welke afwegingen de gemeente maakt om te beslissen over de ontheffing. Naast deze afwegingen is een norm van 80dB zeer opmerkelijk te noemen, zeker ook wanneer wij het convenant “preventie gehoorschade muzieksector” in oogschouw nemen. VVD’er Van den Berg vervolgt: “kijkend naar deze statistieken leert ons dat een druk schoolplein in de pauzes of een volle kroeg al snel snel 85 a 90 dB produceert, dan is natuurlijk 80 dB tijdens een tentfeest onbegrijpelijk laag. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de (professionele) bands die hier graag willen optreden”. 

  

Alles bij elkaar opgeteld zijn deze nieuwe beleidsregels een vorm van maatwerk wat nadelig uitpakt voor jongeren en voor de (nieuwe) Rijssense evenementenorganisaties. VVD'er Van den Berg tot slot: “Zij brengen leven in de brouwerij en hen moet je koesteren, juist nu in deze (corona)tijden waar de jeugd verlangt naar een goed feest zodra het coronavirus voorbij is”.